OMMO-Brand-Logo

สีเทียน ปลอดสารพิษ OMMO

สามารถนำเข้าปากได้ ได้การรับรองความปลอดภัยจาก ACMI , CE mark และมอก

สีเทียน ปลอดสารพิษ OMMO แข็งแรงทนทานกว่าสีเทียนทั่วไป ตกไม่แตก ใช้งานได้นานกว่าเพราะก้อนใหญ่กว่าสีเทียนทั่วไปถึง 2 เท่า ภายในแท่งสีไม่กลวง แข็งแรงทนทานสามารถเล่นได้นาน รูปทรงโค้งมนปลอดภัย จับถนัดมือน้องๆ เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อปูพื้นฐานในการจับดินสอในอนาคต

Add line@
Add fb messnger
Call 0891530539

Showing all 3 results