Pognae-brand-logo

เป้อุ้ม Pognae

เป้อุ้มเด็ก จากประเทศเกาหลี สบายเสมือนอ้อมกอดแม่

เป้อุ้ม Pognae ออกแบบพรีเมี่ยม รองรับน้ำหนัก และสรีระของลูกน้อย ทั้งการนั่ง การพิง และความคล่องตัวของลูกน้อย ช่วยให้การอุ้มเด็กอ่อนกระชับปลอดภัย และพยุงไม่ให้เด็กหลังงอด้วยการพยุงหัวไหล่ และตรงเอว

Add line@
Add fb messnger
Call 0891530539

Showing all 8 results