Search
Close this search box.

แจก!! ตารางให้นมลูกแรกเกิด-12เดือน ควรให้เวลาไหนดีที่สุด?

ให้นมลูก

การให้นมเด็กแรกเกิดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาที่เหมาะสมของลูกน้อยในช่วงอายุ -12 เดือน วิธีการให้นมเด็กแรกเกิดอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับช่วงอายุของลูกน้อย

ในส่วนนี้เราจะแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการให้นมเด็กแรกเกิดอายุ -12 เดือน พร้อมกับตารางเวลาที่เหมาะสมในการให้นมเด็กแรกเกิด

บทความแนะนำ : 5 สิ่งบ่งบอกได้ว่า ลูกพัฒนาการช้า เกิดจากอะไร? ควรทำอย่างไร?

Baby-Feeding-Schedule

การให้นมลูกแรกเกิดในช่วงอายุแรก

ในช่วงอายุแรกของลูกน้อย การให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความเจริญเติบโต และการพัฒนาที่เหมาะสม นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญเช่นโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยในการสร้างร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อย

การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงอายุแรกจะมีระยะเวลาที่สำคัญตามแต่ละช่วงเวลา แม่ควรให้นมชั่วคราวอย่างน้อย 8-12 ครั้งต่อวัน โดยไม่ควรให้นมเด็กแรกเกิดจนเต็มท้อง และไม่เกินเวลาที่กำหนดให้ หากมีนมเหลือก็ควรทิ้งเพื่อส่งเสริมการทำงานของต่อประสาทที่ช่วยในการให้นม และลำไส้ของลูกน้อย

นอกจากนี้ ควรใช้เวลาเพียงพอในการให้นมเด็กแรกเกิด โดยไม่ควรมีระยะเวลาที่ยาวเกินไปในการให้นมเนื่องจากอาจทำให้ลูกน้อยเกิดความรำคาญ และไม่พอใจ นอกจากนี้ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่ และลูกน้อยในขณะให้นมเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การมองหาตาแม่ การสัมผัสผิวหน้าแม่ และการได้ยินเสียงพูดของแม่ จะช่วยสร้างความผูกพัน และสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่ และลูกน้อย

ช่วงอายุหลักการให้นม
ระยะเวลา 0-3 เดือน– ให้นมแม่โดยตรงเป็นหลัก
– อย่าให้นมผสมลูกแรกเกิดในช่วงนี้
ระยะเวลา 4-6 เดือน– ให้นมแม่โดยตรงเป็นหลัก
– สามารถให้น้ำผลไม้ได้
ระยะเวลา 7-9 เดือน– ให้นมแม่โดยตรงเป็นหลัก
– เริ่มเพิ่มอาหารเสริมให้ลูกน้อย
ระยะเวลา 10-12 เดือน– ให้นมแม่โดยตรงเป็นหลัก
– เพิ่มปริมาณอาหารเสริมให้ลูกน้อย และให้น้ำดื่ม

นมแม่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกน้อยในช่วงอายุแรก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนะนำให้ให้นมแม่เป็นหลักอย่างน้อยบริเวณ 6 เดือนแรกของชีวิตของลูกน้อย (World Health Organization)

ด้วยประโยชน์มากมายที่นมแม่มีต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาของลูกน้อย การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงอายุแรกเป็นสิ่งสำคัญที่แม่ควรให้ความสำคัญในชีวิตประจำวัน

บทความแนะนำ : เลือกเตียงเด็กแรกเกิด แบบไหนดี? ยังไงให้รู้สึกคุ้ม

breastfeeding

ในช่วงเดือนแรกหลังจากการเกิด นมแม่ควรถูกให้เป็นหลักเพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่สำคัญ และคุณค่าที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาที่ดี

ในช่วงเดือนที่ 1-3 ควรให้นมแม่ให้ลูกน้อยทุกสัปดาห์ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นด้วยการให้นมทุก 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง จำนวนนมที่ให้ในแต่ละครั้งควรเป็นไปตามความต้องการของลูกน้อย หากลูกน้อยยังเหลืออาหารคงทิ้ง อาจจะเป็นสัญญาณว่าลูกน้อยรับพลังงานเพียงพอแล้ว

ในช่วงเดือนที่ 1-3 การการให้นมเด็กแรกเกิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เพราะนมแม่เป็นที่มาของสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยที่เพิ่งเกิด ควรให้นมแม่ตามความต้องการของลูกน้อย  และสังเกตอาการของลูกน้อยให้ดี เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่สำคัญ และคุณค่าที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี

การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 4-6

breastfeed-my-baby

ช่วงเดือนที่ 4-6 การให้นมเด็กแรกเกิดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้นมให้เหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนาการของลูกน้อยในช่วงนี้

หลังจากอายุ 4 เดือน ลูกน้อยจะเริ่มแสดงความสนใจในอาหารเสริมเพิ่มเติม เด็กจะเริ่มเล่นกับลิ้น และถ่ายท้องเป็นพิเศษเมื่อมีการสัมผัสกับอาหารที่มีลักษณะเหมือนข้าวต้ม  หากลูกน้อยยังไม่เติบโตเพียงพอที่จะรับอาหารเสริมได้ ผลของการไม่ให้อาหารเสริมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการโภชนาการที่ไม่เพียงพอ

เนื่องจากเด็กทุกคนเจริญเติบโตที่อัตรา และลักษณะต่างกันไป ควรให้ลูกน้อยรับอาหารเสริมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตอนเดิมมากที่สุด บางเดือนลูกน้อยอาจจำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโต และพัฒนางานในช่วงนี้ ดังนั้นการให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 4-6 ควรสอดคล้องกับความต้องการ และรูปแบบการเจริญเติบโตของลูกน้อยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เต็มที่

การให้นมลูกแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 4-6คำแนะนำ
เริ่มให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องตอนเดิมมากที่สุดทำความเข้าใจความต้องการแ ละพัฒนาการของลูกน้อยเพื่อเลือกการให้อาหารเสริมที่เหมาะสม
ติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาของลูกน้อยปรับปรุงวิธีการให้อาหารเสริมให้เหมาะสมกับลักษณะ และความต้องการของลูกน้อย
ร่วมมือกับแพทย์ หรือเชี่ยวชาญด้านโภชนาการปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับการให้อาหารลูกน้อยในช่วงนี้

 

การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 7-9

Problems-breastfeeding-newborns

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงเดือนที่ 7-9 การให้นมแม่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ลูกน้อยก็มีการรับประทานอาหารเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเติบโต และพัฒนาที่เหมาะสม ในช่วงอายุนี้ลูกน้อยจะเริ่มรับประทานอาหารเสริมเพื่อเติบโต และพัฒนาทั้งร่างกาย และสมอง

สำหรับการให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 7-9 ควรให้นมแม่ตามความต้องการของลูกน้อย และเพิ่มปริมาณการให้นมให้เหมาะสม โดยปรับการให้นมให้บ่อยขึ้นเมื่อลูกน้อยมีความต้องการมากขึ้น เพื่อให้ลูกน้อยได้รับพลังงาน และสารอาหารที่เพียงพอ

เนื่องจากการรับประทานอาหารเพิ่มเติมของลูกน้อยในช่วงนี้มีความสำคัญ นอกจากการให้นมแม่แล้วควรเริ่มเพิ่มอาหารคลีนิคให้ลูกน้อย เช่น ข้าวโปรตีน, แป้งรำ, หรือผลไม้ที่มีคุณค่าอาหารสูง เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่หลากหลายและสมดุลย์

การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 7-9 มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างพัฒนาการที่ดีต่อลูกน้อย โดยควรให้นมแม่ตามความต้องการของลูกน้อย และเพิ่มปริมาณการให้นมเมื่อลูกน้อยมีความต้องการมากขึ้น

เดือนที่วิธีการให้นม
เดือนที่ 7ให้นมแม่ 5-6 ครั้งต่อวัน หรือตามความต้องการของลูกน้อย
เดือนที่ 8ให้นมแม่ 5-6 ครั้งต่อวัน หรือตามความต้องการของลูกน้อย
เดือนที่ 9ให้นมแม่ 5-6 ครั้งต่อวัน หรือตามความต้องการของลูกน้อย

หมายเหตุ: กรณีที่ลูกน้อยยังคงรับประทานนมในปริมาณที่มากเกินไป และทำให้ลูกน้อยมีปัญหาท้องเสีย ควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำ

การให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 10-12

time-should-you-breastfeed-your-baby

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงเดือนที่ 10-12 เดือนหลังจากเกิด การให้นมแม่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโต และพัฒนาของลูกน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนนี้ลูกน้อยก็จะมีการรับประทานอาหารเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อพัฒนาการเดินเร็วขึ้น ดังนั้น วิธีการให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 10-12 เดือนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกน้อยที่กำลังเจริญเติบโตอยู่

ในช่วงเดือนที่ 10-12 เดือน, ลูกน้อยจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญา และความสามารถทางด้านประสาทธิปไตย การให้นมแม่ยังคงเป็นที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยเพื่อสร้างต้านทานต่อการติดเชื้อ และโรคต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วย

นอกจากการให้นมแม่ที่ยังคงเป็นหลัก ในช่วงเดือนที่ 10-12 เดือนนี้ลูกน้อยยังควรรับประทานอาหารที่หลากหลาย และเพิ่มปริมาณในแต่ละมื้อ อาหารที่เหมาะสำหรับลูกน้อยในช่วงนี้ได้แก่ อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ไก่ และเนื้อวัว และอาหารที่เสริมความเป็นลูกอ่อน อาทิเช่น ผักเขียวหรือผักคะน้า นอกจากนี้ยังควรให้นมผลไม้ที่เต็มไปด้วยวิตามิน และเกลือ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล และแตงกวา เพื่อส่งเสริมสุขภาพลูกน้อยอีกด้วย

ปัญหาในการให้นมเด็กแรกเกิด

newborn-baby

การให้นมเด็กแรกเกิดเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกน้อยในช่วงอายุ -12 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาบางอย่างขณะที่คุณพยายามให้นมเด็กแรกเกิดเพื่อสนับสนุนให้ลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

หนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อย คือปัญหาที่เกี่ยวกับการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นในทางเดินนมของลูกน้อย การอุดตันนี้อาจส่งผลให้ลูกน้อยรู้สึกไม่สบาย ซึ่งอาจทำให้ลูกน้อยกังวล และไม่พอใจ การแก้ไขปัญหานี้คือให้ลูกน้อยนมบ่อยๆ โดยใช้วิธีการทานนมในท่านอน

ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คือการเลือกเวลาที่ไม่เหมาะสมในการให้นมเด็กแรกเกิด มีบางช่วงเวลาที่ลูกน้อยอาจไม่สนใจในการดื่มนม เช่น เมื่อลูกน้อยเป็นพิษกัด ลูกน้อยอาจมีอาการโกรธ และไม่พอใจ ซึ่งอาจทำให้ลูกน้อยไม่กินนมเพียงพอ ในกรณีนี้ ควรทำให้ลูกน้อยสงบลงก่อนให้นม และไม่ทำอะไรส่งเสียงดัง

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาในการให้นมลูกแรกเกิดในช่วงอายุ -12 เดือน ควรมีความระมัดระวัง และคอยตรวจสอบอาการของลูกน้อย หากมีปัญหา หรืออาการที่ไม่ปกติ คุณควรปรึกษาหมอ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ และการดูแลเพิ่มเติม

ตารางปัญหาในการให้นมเด็กแรกเกิด

ปัญหาวิธีการแก้ไข
การอุดตันในทางเดินนมของลูกน้อยการให้นมเด็กแรกเกิดบ่อยๆ โดยใช้วิธีการทานนมในท่านอน
การเลือกเวลาที่ไม่เหมาะสมในการให้นมทำให้ลูกน้อยสงบลงก่อนให้นม และไม่ทำอะไรส่งเสียงดัง เพื่อกระตุ้นการดื่มนมของลูกน้อย

ควรจดบันทึกปัญหา และคำแนะนำเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการดูแลลูกน้อยในอนาคต  และอย่าลืมติดตามนโยบายการให้นมเด็กแรกเกิดที่ได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Breastfeeding-advice

คำแนะนำสำหรับการให้นมเด็กแรกเกิดช่วงเดือนที่ 1-3

ในช่วงเดือนแรกหลังจากการเกิด นมแม่ควรถูกให้เป็นหลักในการให้นมลูก เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหาร และภูมิคุ้มกันที่จำเป็น คำแนะนำสำหรับการให้นมลูกในช่วงเดือนที่ 1-3 คือ:

  • ให้นมแม่โดยตรง: ลูกน้อยควรได้รับนมแม่โดยตรงเพื่อให้ได้รับสารอาหาร และภูมิคุ้มกันจากแม่
  • ให้นมบ่อยครั้ง: ลูกน้อยควรได้รับนมครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งเพื่อให้ได้รับพลังงาน และสารอาหารอย่างต่อเนื่อง
  • ระวังการเตรียมนมล่วงหน้า: นมแม่ควรเตรียมให้เพื่อให้ลูกน้อยได้รับนมในจำนวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม

คำแนะนำสำหรับการให้นมเด็กแรกเกิดช่วงเดือนที่ 4-6

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงเดือนที่ 4-6 แม่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้นมที่เหมาะสม คำแนะนำสำหรับการให้นมลูกในช่วงเดือนที่ 4-6 คือ:

  • เพิ่มอาหารเสริม: ลูกน้อยควรได้รับอาหารเสริมเพื่อพัฒนาการเลี้ยงลูกที่ดี เช่น ข้าวต้มโค้ก หรือผักต่าง ๆ ที่สามารถนำเข้ามาให้ลูกน้อยได้
  • ควบคุมปริมาณนม: นมแม่ยังคงเป็นอาหารหลัก แต่ลูกน้อยอาจเริ่มรับประทานอาหารเพิ่มเติม ควรคำนึงถึงปริมาณนมที่เหมาะสมโดยไม่ให้เกินหรือขาด
  • ระวังการให้นมทารกอื่น: หากมีทารกอื่นที่ต้องดูแลในบ้านเดียวกัน ควรคอยตรวจสอบปริมาณนมที่ลูกน้อยได้รับเพื่อไม่ให้อิ่มเกินไป

ด้วยคำแนะนำเหล่านี้ คุณแม่จะสามารถให้นมเด็กแรกเกิดในช่วงเดือนที่ 4-6 ให้เหมาะสมและเพียงพอตามความต้องการของลูกน้อย

สรุป

ในบทความนี้เราได้สรุปว่าการให้นมเด็กแรกเกิดมีความสำคัญอย่างมากในการเติบโตและพัฒนาของลูกน้อยในช่วงอายุ -12 เดือน การให้นมมีผลต่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยโดยรวม เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญ และประโยชน์ที่สูงสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อย

ตารางการให้นมเด็กแรกเกิด -12 เดือนที่เราได้แนะนำในบทความนี้จะช่วยให้คุณเลือกเวลาที่เหมาะสมในการให้นมลูกของคุณ โดยคำแนะนำในการให้นมลูกแรกเกิดจะแตกต่างตามอายุของลูก ในช่วงอายุแรก-3 เดือน นมแม่ควรถูกให้เป็นหลัก ในช่วงเดือนที่ 4-6, ควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้นมที่เหมาะสม ในช่วงเดือนที่ 7-9, ควรปรับการให้นมให้เหมาะสมเนื่องจากลูกน้อยมีการเติบโตที่รวดเร็ว และในช่วงเดือนที่ 10-12 การให้นมแม่ยังคงสำคัญ แต่ลูกน้อยก็มีการรับประทานอาหารเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้ยังมีปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการให้นมเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาคุณควรหารือแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษา และคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อการให้นมเด็กแรกเกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนการเจริญเติบโต และพัฒนาของลูกน้อยในช่วงอายุ -12 เดือน

บทความแนะนำ : เตรียมของใช้ทารกแรกเกิด ก่อนพาออกนอกบ้าน ต้องมีอะไรบ้าง?

 
Share the Post:
preloader