hape-care-about-earth-and-environment

รู้จัก Hape ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

ในยุคนี้ ใครๆ ก็รู้ว่า ‘โลก’ กำลังทุกข์ทรมาน และเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย นั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องช่วยกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

Hape (ฮาเป้) เอง ตระหนักและมีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเสมอมา โดยภารกิจที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบด้านลบหลักๆ ได้แก่

การจัดการแบบ 5R

ตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ได้นำหลักการ 5R มาใช้และดำเนินการ นั่นคือ Rethink (คิดใหม่), Redesign (ออกแบบใหม่), Reduce (ลด), Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิล) คือ แนวทางปฏิบัติที่ง่าย และได้ช่วยให้เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากในทุกขั้นตอนการผลิต
ปี 2560 มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงานที่ใหญ่ที่สุด เพื่อเป็นพลังงานให้กับการผลิตและอาคารสำนักงาน โดยผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด 240,000 กิโลวัตต์ต่อปี ทั้งหมดนี้เป็นพลังงานจากธรรมชาติ

ส่วนด้านการจัดการน้ำ เรารู้ว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า และต้องได้รับการปกป้อง ดังนั้นเรามีระบบบัดบำน้ำของเราสามารถจัดการกับสิ่งปฏิกูลได้ 10 ตันทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำพิษ

ด้านมลพิษทางอากาศ หน่วยพ่นสีของเราจะมีเครื่องดักจับการปล่อยก๊าซ โดยมีหอรวบรวมก๊าซเสีย 2 แห่ง และฝุ่นใดๆ ที่ปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการตัดไม้ในโรงงาน จะถูกกักเก็บโดยถุงคัดแยกขยะแบบอุตสาหกรรม

หนึ่งในสิ่งที่ Hape ให้ความสำคัญสูงสุด คือ ไม่ให้เกิดขยะ หรือของเสียโดยไม่ใช่เหตุ เราจึงปรับบรรจุภัณฑ์สำหรับของเล่นใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ นอกจากนี้ หมึกถั่วเหลือง มีสาร VOC ต่ำ และสารที่เราใช้ในการผลิตของเล่นไม่ตกค้าง หรือเป็นพิษกับธรรมชาติ

ทำทุกอย่างให้กลมกลืนกับโลก

ทุกวันนี้ ความยั่งยืนเป็นเกณฑ์การซื้อที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก Hape พยายามหาวัสดุที่ยั่งยืนมมาใช้ทำของเล่น เช่น วัสดุผสมข้าว ไม้ไผ่ แป้งผสมไม้ และ FASAL ในปี 2021 Hape ได้ก้าวไปอีกขั้นสู่ความยั่งยืนด้วยการแนะนำคอมโพสิตคอร์ก และยางธรรมชาติ ทั้งไม้ก๊อกผสมที่ไม่เพียงรีไซเคิลได้ แต่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ทำลายต้นไม้อีกด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยไม้ไผ่ของเขาเอง

ฮาเป้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับโลกให้มากที่สุด จะมีการประเมินความยั่งยืนของวัสดุที่จะนำมาใช้ และถ้าเป็นไปได้ก็จะเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ยั่งยืนออกจากผลิตภัณฑ์เลย

“พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่” ที่เคยคำพูดของฮีโร่ในการ์ตูน แต่บัดนี้เราผู้เป็นส่วนหนึ่งที่จะกอบกู้โลก (ในอีกทางหนึ่ง) เราต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์โลกไว้เพื่อลูกหลาน และคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือความมุ่งมั่นที่ฮาเป้ปฏิบัติต่อผู้บริโภค สังคมในวงกว้าง และโลกโดยรวม

Hape Thailand
Love Play Learn

🌐: ดูสินค้าทั้งหมด https://www.abcthebaby.com/hape-brand-page

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ FB : Hape Thailand

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
preloader