Search
Close this search box.

ให้ลูกน้อยเรียนพิเศษ ดีอย่างไร จำเป็นหรือไม่ ?

ให้ลูกน้อยเรียนพิเศษ ดีอย่างไร จำเป็นหรือไม่ ?

ในปัจจุบันมีสถาบันการสอนพิเศษ หรือกวดวิชาขึ้นเยอะมากมาย แต่ยังมีคุณพ่อ คุณแม่บางบ้านยังคงสงสัยว่าทำไมเราต้องส่งลูกเรียนเพิ่มเติม และการให้ลูกเรียนพิเศษ ดีอย่างไร ? ในบทความนี้เราจะพาคุณพ่อ คุณแม่ที่ยังคงสงสัยมาหาคำตอบกันค่ะ

บทความแนะนำ : วิธีสอนลูกอ่านหนังสือ ยังไงให้ได้ผล? เทคนิคนี้ช่วยได้

How-good-is-special-education

การส่งลูกเรียนพิเศษ ดีอย่างไร ?

1. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

การให้ลูกเรียนมีผลดีต่อการพัฒนาทักษะ และความรู้ของลูก ไม่ว่าจะเป็นทักษะภาษาต่างๆ ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะด้านศิลปะ หรือแม้กระทั่งทักษะด้านกีฬา การเรียนเสริมจะช่วยให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และมั่นใจในความรู้ที่ต้องการเรียน

การเรียนช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลูกจะมีโอกาสได้รับการเรียนรู้เนื้อหาที่จะมาถูกสอนในชั้นเรียนล่วงหน้า ทำให้ลูกมีความรู้ลึกซึ้งและเข้าใจเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่เรียนในชั้นเรียน

การเรียนเสริมช่วยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของลูก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการเรียนทั้งหมด ความมั่นใจในตนเอง เพื่อให้ลูกสามารถทดลอง และเรียนรู้เนื้อหาที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของตนเอง

2. การเสริมสร้างทักษะ และความรู้

ช่วยเสริมสร้างทักษะ ไม่เพียงเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่ทักษะทางความสามารถต่างๆ เช่น ทักษะภาษาที่ลูกสามารถเรียนรู้ หรือทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะด้านศิลปะที่ช่วยลูกสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านกีฬาที่ช่วยพัฒนาสุขภาพ และทักษะทางด้านร่างกาย เพื่อให้ลูกมีพื้นฐาน และความเข้าใจที่แข็งแกร่งในหลายๆ วิชา ทำให้ลูกสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน และในอนาคต

Preparation-for-studying

3. การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่อไปเป็นวิธีที่ดีเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ของลูกของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ลูกมีประสบการณ์การเรียนที่สนุกสนาน และน่าสนใจมากขึ้นด้วย

นี่คือแนวทางที่คุณสามารถใช้เพื่อเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับการเรียน:

 • ตระหนักความสนใจของลูก: หากลูกมีความสนใจในหัวข้อที่จะเรียนในอนาคต คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมความสนใจ เช่น การซื้อหนังสือ หรือหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเปิดรับความรู้ได้

 • เลือกวิชาเรียนที่สอดคล้อง: คุณสามารถหาวิชาเรียนที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับหัวข้อที่ลูกสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถสมัครเรียนออนไลน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • ใช้เทคโนโลยี: ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่นการให้ลูกเข้าร่วมคอร์สออนไลน์, การใช้แอปพลิเคชันการเรียน,  หรือการใช้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

 • สร้างแผนการเรียน: กำหนดแผนการเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้, รายละเอียดของเนื้อหาที่จะศึกษา,  และกำหนดเวลาที่จะใช้ในการเรียน

 • ส่งเสริมการอ่าน และเขียน: การอ่านหนังสือ, เขียนบทความ, หรือการทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ลูกสนใจสามารถช่วยให้ลูกมีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น

 • สนับสนุนการสอนเชิงปฏิบัติ: หากมีโอกาส, คุณสามารถนำลูกไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้ลูกได้รับมุมมองทางปฏิบัติ

การเรียนไม่เพียงแต่จะเตรียมลูกให้พร้อมทางความรู้ เเต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนที่น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการเตรียมลูกสำหรับการเรียนในอนาคตล่วงหน้า

Does-special-education-help-your-childs-development

4. การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นอิสระ

การเรียนเสริมจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเองของลูก นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงาน และการเรียนรู้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทาย และสนุกสนาน ดังนี้:

 • การทดลอง: ช่วยสร้างโอกาสให้ลูกได้ทดลอง และสำรวจตนเองในทางที่น่าสนใจ นี้ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการคิดเชิงวิเคราะห์

 • การเรียนรู้ที่น่าสนใจ: โดยการเลือกเนื้อหาที่ถูกใจ และน่าสนใจ, ลูกจะรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และพัฒนาความสนใจในหลากหลายหัวข้อ

 • สนับสนุนความเป็นอิสระ: ส่งเสริมการทำงานอิสระ ทำให้ลูกมีความมั่นใจที่จะสำเร็จในการเรียนรู้ และการทำงานด้วยตนเอง

 • การส่งเสริมการคิดเป็นระบบ: การทำงานกับเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของลูกช่วยให้ลูกเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

 • การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต: สร้างศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ลูกจะพยายามทำความเข้าใจ และสนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อยากทราบ

 • การสนับสนุนการทำงานกลุ่ม: การทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบของกลุ่ม หรือทีมช่วยส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้จากกัน

 • การเปิดรับความล้มเหลว: การทำให้ลูกรู้จักจัดการกับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน, ทำให้ลูกไม่กลัวการล้มเหลว และพัฒนาทักษะการฟื้นตัว

การเรียนจะช่วยสร้างพื้นที่ที่ลูกสามารถสนับสนุนความเชื่อมั่น, สนใจในการเรียนรู้, และการทำงานอิสระได้ ซึ่งส่งผลให้ลูกมีการเรียนรู้ที่มีคุณค่า และที่สำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ.

5. การพัฒนาการเรียนรู้

การเรียนเสริมช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ลูกจะได้มีโอกาสในการรับรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน และเรียนรู้ไปในรายละเอียด นอกจากนี้ การเรียนเสริมยังช่วยลูกในการคิดเป็นทีมโดยการร่วมกิจกรรม หรือโปรเจกต์เพื่อสานต่อความคิด และความรู้ของลูก การแก้ปัญหาเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ลูกจะได้พัฒนาผ่านการเรียนพิเศษ ลูกจะได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และประยุกต์กระบวนการคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน

ทั้งนี้ การเรียนเสริมป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกอย่างสมบูรณ์  และช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งที่ลูกสนใจ และต้องการเรียน เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะออกสู่โลกภายนอก และเป็นผู้เรียนที่มีทักษะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

Fostering-creativity

6. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของลูกผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด และความสร้างสรรค์มีประโยชน์มากๆ ได้แก่:

 • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: ทดลอง และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดา และสร้างความเปลี่ยนแปลง.

 • การสร้างโปรเจกต์อย่างสร้างสรรค์: ลูกได้โอกาสสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น งานออกแบบ, ศิลปะ หรือโปรเจกต์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ลูกพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ และคิดนวัตกรรม.

 • การคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์: พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ และคิดตามเหตุผลอย่างลึกซึ้ง ทำให้ลูกมีความเป็นอยู่ทางความคิดที่แกว่งขวาง.

ทางเลือกที่ดีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, ทักษะการแก้ปัญหา, และการคิดวิพากษ์วิจารณ์ที่จะช่วยลูกพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ทั้งในการเรียนรู้ และชีวิตประจำวัน.

7. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม

พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะได้รับการสอนวิธีการสื่อสารในทีมอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับผู้อื่น ความสามารถในการทำงานร่วมกันจะถูกเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ยังช่วยเรียนรู้การแบ่งหน้าที่ และการแก้ไขข้อขัดแย้งในทีมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกพร้อม และมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

What-does-special-education-help-with

8. การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้น. ในกระบวนการที่น่ากลัวนี้, การเรียนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน.

 • ศึกษาเนื้อหาหลัก: ช่วยในการเข้าใจ และฝึกทักษะที่จำเป็นในเนื้อหาหลักที่นักเรียนจะเผชิญต่อในการสอบ 
 •  ทบทวนวิชาเกี่ยวกับการสอบ: การทบทวนวิชาที่จะสอบได้ล่วงหน้าช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในโครงสร้างของการสอบ  และฝึกทักษะการตอบคำถามในรูปแบบของข้อสอบที่จะเจอ. การฝึกทักษะนี้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเผชิญต่อคำถามต่างๆ.
 • ฝึกทักษะ และวิธีการทำข้อสอบ: การเรียนพิเศษช่วยในการฝึกทักษะการเขียน, การแก้ปัญหา, และการตอบคำถามในรูปแบบของข้อสอบที่จะเจอ. การทดลองทำข้อสอบทดสอบจริง, ทำโจทย์ตัวอย่าง, และประสบการณ์การสอบช่วยให้มีความมั่นใจและเตรียมตัวในการแสดงความสามารถ.
 • ทดสอบความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์: ช่วยในการทดลองทำข้อสอบทดสอบจริง, ทำโจทย์ตัวอย่าง และประสบการณ์การสอบทำให้นักเรียนมีความรู้สึกถึงบรรยากาศของการสอบ 
 • ปรับแปรผลลัพธ์: การเรียนพิเศษช่วยในการปรับปรุงผลลัพธ์ตามผลทดสอบ, เพื่อทำให้พร้อมสำหรับการสอบ การแก้ไขข้อผิดพลาด  และทำความเข้าใจในจุดที่ต้องปรับปรุง

ด้วยการเตรียมความพร้อมที่ฃจากการเรียนเสริม, นักเรียนสามารถเผชิญต่อการสอบได้อย่างมั่นใจ และเต็มที่. กระบวนการนี้ไม่เพียงเตรียมความพร้อมในเนื้อหาทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างทักษะ และความมั่นใจที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของนักเรียนในอนาคต.

8. การเสริมสร้างความมั่นใจในการเรียน

การเรียนเสริมนั้นเป็นเครื่องมือที่มีผลที่ให้ประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นใจในการเรียนของนักเรียน. ผ่านการสอนแบบบุคคลเดียวกับผู้สอน, นักเรียนได้รับการสนับสนุน และคำแนะนำที่ทันสมัย, ทำให้มีความมั่นใจว่าความรู้ และทักษะที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้. ที่สำคัญ, นักเรียนได้รับประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ:

 • เพิ่มความมั่นใจในความรู้ และทักษะ: การได้รับการสอนที่ให้ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ทำให้นักเรียนมั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน.

 • เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง: การได้รับคำปรึกษา และแนวทางจากผู้สอนช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง.

 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการทำงานเป็นทีม: การเรียนเสริมช่วยทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำงานเป็นทีม, ทำให้สามารถร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างมีความมั่นใจ.

การเรียนเสริมไม่เพียงแค่การสอน, แต่เป็นการสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับความมั่นใจของนักเรียน. นักเรียนที่มีความมั่นใจมักมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิต.

สรุป

การเรียนสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ลูก โดยช่วยในการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันจะส่งผลให้ลูกมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ และความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่อไป และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานเป็นทีม ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูก โดยเน้นการพัฒนาการคิดเป็นทีม การตีความคิด และการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันในทีม ทำให้ลูกมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนเสริมยังเป็นการเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับการสอบ โดยลูกจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นส่วนสำคัญ และมีความมั่นใจในการเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต้องการ นอกจากนี้ การเรียนยังช่วยสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน และการสอบ

Share the Post:
preloader