อาการใกล้คลอด

รู้ทัน 5 สัญญาณเตือนอาการใกล้คลอด วิธีสังเกต

การคลอดบุตรเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิง โดยจะมีสัญญาณบอกให้เห็นว่าเวลาใกล้คลอดกำลังเข้ามา ซึ่งการรู้จักและสังเกตอาการเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่และครอบครัวเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาผ่านหลายๆ สัญญาณต่างๆ ซึ่งต้องรู้จักและสังเกตอย่างถูกต้อง เพื่อตั้งความพร้อมในการคลอดอย่างเต็มที่

ultrasound

สัญญานเตือนอาการใกล้คลอด

1.การปวดท้องคลอด

labor-pain

การปวดท้องเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเวลาใกล้คลอดกำลังเข้ามา โดยพบบ่อยที่สุดในช่วง 37-42 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ อาการปวดท้องจะมีความเจ็บตั้งแต่ระดับสะโพกขึ้นไป และอาจมีการปวดแบบฉุกเฉิน โดยอาการทุกคนจะไม่เหมือนกันตามระยะการทำงานของร่างกายแต่ละคน

2.การเปลี่ยนแปลงในการขับถ่าย

changes-in-excretion

การเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายเป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาคลอดแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในข้อความเสมอที่กล่าวถึงเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอด อาจมีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ใกล้คลอดแล้ว ซึ่งรวมถึง:

 1. อาการท้องเหยียด: อาจมีความรู้สึกเหมือนเมื่อท้องเสีย หรือเกิดอาการปวดท้องบ่อยขึ้น

 2. การขับถ่ายบ่อยขึ้น: อาจมีการขับถ่ายบ่อยขึ้นหรืออาจมีอาการท้องร่วง

 3. การหลุดหลงของเลือด: อาจมีการหลุดหลงของเลือดออกมาเล็กน้อย

 4. การปรับตัวของลูกน้อย: ลูกน้อยอาจมีการปรับตัวหมุนหรือเคลื่อนไหวบ่อยขึ้น

 5. อาการซึมเศร้า: อาจมีอาการรู้สึกเศร้าหรือหดหู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์

 6. ความอยากอาหาร: อาจมีความอยากอาหารหรือการอาเจียน

การเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายและอาการอื่นๆ ที่กล่าวถึงเป็นสิ่งที่พบบ่อยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ แต่ควรทราบว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนการคลอดก็ได้

3. อาการคลำท้อง

constipation

การคลำหน้าท้องเป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าคุณแม่ใกล้คลอดแล้ว อาการนี้เกิดจากการอักเสบของภายในมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุของการรู้สึกความแข็งช่วงท้องและการสัมผัสช่องคลอดที่มีการขยายเพิ่มขึ้น

การคลำหน้าท้องส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และมักเกิดก่อนหน้าการเกิดคลอด อาจเกิดเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาที หรืออาจเกิดเป็นช่วงเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่คลอดจะเกิดขึ้น

อาการคลำหน้าท้องสามารถแสดงอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาจมีการรู้สึกว่ามีความตึงเครียดหรือเจ็บแน่นที่ท้องขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงหรือบริเวณทั่วทั้งท้อง อาจมีอาการคลำหน้าท้องซ้ำหลายครั้ง หรือคลำหน้าท้องเพียงครั้งเดียวหรือติดต่อกัน

4. อาการหอบเข้า

asthma

อาการหอบเข้าเป็นอีกอาการที่เกิดขึ้นก่อนการคลอดเกิดขึ้น อาการนี้เกิดจากการอักเสบของระบบการเจริญพันธุ์หรือการเข้าสังคมของลูกน้อย ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณแม่อาจเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการคลอด

อาการหอบเข้าสามารถรู้สึกได้ว่ามีคลื่นไส้หรือคล้ายการปวดท้องที่เข้ามาภายหลังที่คุณได้รับยาก่อนหน้านี้ไปสองชั่วโมง โดยอาจเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือเริ่มแรกของอาการเป็นช่วงเวลาหลายชั่วโมงก่อนการคลอด

อาการหอบเข้าเป็นสัญญาณบอกว่าคลอดอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบสภาพการตั้งครรภ์และอาการใกล้คลอดเพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอด

5. ทารกในครรภ์เคลื่อนไหวบ่อยขึ้น

squirming-symptoms

ลูกน้อยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาคลอดแล้ว ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ ลูกน้อยอาจมีการปรับตัวหมุนหรือเคลื่อนไหวบ่อยขึ้น เป็นเรื่องที่พบบ่อยในขณะที่ลูกน้อยเตรียมตัวสำหรับการคลอด

การปรับตัวของลูกน้อยอาจแสดงถึงความเตรียมพร้อมในการคลอด เมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ลูกน้อยจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเจริญเติบโตและเตรียมพร้อมสำหรับการเกิด

อาการปรับตัวของลูกน้อยอาจมีความหลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงการปรับตัวหมุน การเคลื่อนไหวบ่อยขึ้น หรือการกระแทกซ้ายขวา การปรับตัวของลูกน้อยเป็นสัญญาณที่ดีว่าลูกน้อยกำลังเตรียมตัวสำหรับการคลอด

แนวโน้มการคลอดก่อนกำหนด

แนวโน้มการคลอดก่อนกำหนดหรือการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Birth) คือการคลอดที่เกิดขึ้นก่อนที่ภายในการตั้งครรภ์จะครบระยะเวลา 37 สัปดาห์ หรือประมาณ 259 วัน (นับตั้งแต่วันแรกของการตั้งครรภ์)

แนวโน้มการคลอดก่อนกำหนดมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดขึ้น อาทิเช่น:

 1. ประวัติการคลอดก่อนกำหนด: หากคุณแม่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดในครอบครัวมีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะเกิดซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งนี้

 2. ความอ่อนแอของระบบร่างกาย: คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคของระบบภูมิคุ้มกัน อาจมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดมากขึ้น

 3. การมีครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่เพียงพอ: การมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวน้อย อาจทำให้คุณแม่ทำงานหรือมีภาระงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายทำงานหนักและมีความเครียด ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด

 4. ปัจจัยสภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีมลภาวะอากาศหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจมีผลให้คลอดก่อนกำหนด

ควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของคุณแม่ในช่วงการตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการคลอดก่อนกำหนด หากคุณแม่มีความกังวลหรือมีอาการผิดปกติในการตั้งครรภ์ ควรรีบติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติม

วิธีการดูแลช่วงใกล้คลอด

วิธีการดูแลช่วงใกล้คลอดอย่างถูกต้อง ดังนี้

 • ยังไม่ควรทำกิจกรรมหนัก ๆ จนกว่าจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจว่าอาการเจ็บท้องคลอดจะไม่กลับมาอีก
 • อย่าทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากเกินไปหรืออาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 • นอนพักผ่อนหนักๆผู้หญิงควรนั่งหรือนอนท่าที่สบายตัวและช่วยปรับลดอาการตึงเครียดในร่างกายของเธอ
 • ควรรักษาความสะอาดของร่างกายและช่องคลอดสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ
 • อาหารที่มีประโยชน์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการคลอดและอนามัย
 • การนอนหลับบนหมอนคอนโดมจะช่วยลดอาการปวดบริเวณหลังและเส้นประสาทซึ่งจะช่วยป้องกันอาการเจ็บท้องคลอด
 • ควรเตรียมของใช้สำหรับเตรียมคลอดและไม่ควรลืมเอกสารที่จำเป็นต่างๆ เช่นบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ โปรดไม่ลืมโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถติดต่อญาติ มืออาชีพและสถานพยาบาลได้ทันที 

FAQs

หากคุณพบว่าอาการของคุณเป็นเหมือนหรือคล้ายกับสัญญาณใกล้คลอด คุณอาจมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคลอด ดังนั้นเราได้รวบรวมคำถามประจำสำหรับผู้หญิงที่กำลังตระหนักถึงการคลอดเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของตัวเองมากยิ่งขึ้น

กระบวนการคลอดจริงๆ นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้หญิง และมีลักษณะเฉพาะของแต่ละกระบวนการคลอด โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการคลอดจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลักดังนี้:

 1. การเปิดตัว (Cervical Dilation): เป็นขั้นตอนแรกของการคลอดที่มีการเปิดของปากมดลูกขึ้น ซึ่งปากมดลูกเริ่มเปิดขึ้นเพื่อให้ทารกสามารถผ่านไปในช่องคลอด ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานหรือสั้นขึ้นอยู่กับการคลอดของแต่ละคน

 2. การบีบตัวของน้อง (Expulsion): เมื่อปากมดลูกเปิดตัวเพียงพอ ทารกจะเริ่มบีบตัวและเคลื่อนไหวเพื่อขับถ่ายตัวเองจากในช่องคลอด การบีบตัวนี้อาจรู้สึกเหมือนมีความดันหรือเจ็บบ้าง

 3. การขับถ่ายส่วนเหลือของปากมดลูกจากในช่องคลอด (Placental Delivery): เมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว มดลูกและเนื้อต่อที่ให้โลหิตและสารอาหารให้กับทารก (หมด) จะถูกขับถ่ายออกมาด้วย ขั้นตอนนี้ทำให้มดลูกกลับคืบควบคู่สู่ขนาดปกติของมดลูกหลังคลอด

เนื่องจากกระบวนการคลอดแต่ละครั้งมีความหลากหลาย ควรให้ความสำคัญในการศึกษาและเตรียมตัวในการคลอดอย่างถูกต้อง และติดตามคำแนะนำของแพทย์ในการคลอด

หากคุณรู้สึกปวดมากขณะคลอด คุณควรแจ้งให้แพทย์หรือผู้ช่วยทันที ผู้ช่วยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การนั่งสำหรับการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นและการใช้ยาบรรเทาปวด

อาการเจ็บท้องเตือนว่าการคลอดอาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า อาการเจ็บท้องอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หรือมีความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง อาการเจ็บท้องอาจมาพร้อมกับอาการอื่นๆ เช่น มีอาการปวดหลัง มีอาการปวดบริเวณสะดือ เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
preloader