Search
Close this search box.

อาหารเด็กแรกเกิด – 1 ปี ควรทานเมนูอะไร? ทำเองได้ที่บ้าน

อาหารเด็ก

อาหารเด็กแรกเกิด – 1 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาร่างกายของทารกโดยเฉพาะการพัฒนาสมองและระบบภายในต่างๆ ดังนั้น การเลือกอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อร่างกายของทารกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 1 ปี การเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย

การเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความยุ่งยากเพราะเด็กมีความต้องการและความสามารถในการย่อยอาหารที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาตามลักษณะของอาหาร การให้สารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วน และการเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยและสะอาด

อีกทั้งยังต้องตรวจสอบเวลาการเตรียมอาหารและวิธีการปรุงอาหารให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและคุณภาพของอาหาร

Food-for-Baby

ความสำคัญของอาหารสำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี

อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 เดือนแรกที่เป็นช่วงที่เด็กจะเริ่มต้นทานอาหารเสริมและอย่างน้อย 1 ปีที่เด็กจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีต่อไป

อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ควรประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ โดยสามารถรับได้จากอาหารต่างๆ ทั้งผัก ผลไม้ และอาหารสัตว์ แต่การเลือกอาหารที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ

การเลือกอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารที่ต้องการและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างดี

เด็กแรกเกิด - 3 เดือน

อาหารสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 เดือน

เด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 เดือนยังคงต้องรับประทานนมแม่หรือนมผสมเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในช่วงนี้ การที่เด็กได้รับนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของทารกในช่วงนี้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องให้เมนูอาหารเสริมเพิ่มเติมในช่วงอายุนี้เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับเด็กในช่วงนี้แล้ว

ตารางการให้นมและอาหารสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 เดือน:

เวลาอาหาร
ทุก 2-3 ชั่วโมงนมแม่หรือนมผสมที่เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 เดือน

หมายเหตุ:

 • ในช่วงอายุ 3 เดือน เด็กควรรับประทานนมแม่หรือนมผสมที่เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 เดือน ทุก 2-3 ชั่วโมง โดยควรให้นมให้พอเพียงตามความต้องการของทารก
 • การให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันและระบบสมองของทารก
อาหารสำหรับเด็ก 4-6 เดือน

อาหารสำหรับเด็ก 4-6 เดือน

ในช่วงนี้ทารกจำเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ไม่มีในนมแม่หรือนมผสมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาต่างๆ ดังนั้นนอกจากนมแม่หรือนมสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 เดือน ควรเริ่มให้เมนูอาหารเสริมที่เหมาะสำหรับอายุนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางการกินของทารก

เมนูอาหารสำหรับเด็กในช่วงอายุ 4-6 เดือน:

  1. ข้าวบดละเอียด:
   • ให้ใช้ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวคุณภาพดี
   • ต้มให้นิ่มและบดละเอียด ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำเลี้ยงสูตรเดียวกันที่เด็กกินอยู่ในชีวิตประจำวัน
  2. ไข่ต้มสลับกับตับบดหรือปลาบด:
   • ให้ใช้ไข่ต้มที่ต้มให้สุกและเนื้อตับหรือเนื้อปลาที่ต้มให้นิ่ม
   • บดละเอียดเพื่อความง่ายในการย่อยรับ
  3. ผักสุกบด เช่น ผักกาดขาวฟักทอง:
   • เลือกผักสุกที่สะอาดและละเอียด
   • นำผักสุกต้มให้นิ่มและบดละเอียด
  4. น้ำต้มผักกับกระดูกหมู:
   • ใช้น้ำต้มจากผักที่ต้มให้นิ่มและไม่ใส่เกลือหรือส่วนผสมเคมี
   • อย่าใส่กระดูกหมูหรือส่วนเนื้อสัตว์ในน้ำต้มให้เด็กกิน
  5. ผลไม้สุก เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุกส้ม กล้วยน้ำว้าสุก:
   • ผลไม้สุกที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างดีในการเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กในช่วงนี้
   • ผลไม้สุกควรละเอียดและนำมาบดเนื้อสัตว์หรือแย่งกับข้าวบดละเอียด
อาหารสำหรับเด็ก 6-8 เดือน

อาหารสำหรับเด็ก 6-8 เดือน

ในช่วงอายุ 6-8 เดือน เด็กเริ่มทดลองรับประทานอาหารเสริมเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ต้องการในการเจริญเติบโตและพัฒนา นอกจากนมแม่หรือนมผสมที่เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 เดือนแล้ว ในช่วงอายุนี้สามารถเตรียมเมนูอาหารเสริมที่ควรคำนึงถึงความพร้อมในการย่อยและความปลอดภัยของอาหารสำหรับทารกได้ สำหรับเมนูอาหารเสริมในช่วงอายุ 6-8 เดือน สามารถให้เมนูอาหารเสริมต่อไปนี้:

 1. ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยต้มนิ่ม:
  • ให้ใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยคุณภาพดี
  • ต้มให้นิ่มและบดละเอียด
 2. ผักสุกต้มนิ่มและบดละเอียด:
  • แครอท, บรอกโคลี, มันฝรั่ง เป็นต้น
  • ควรเลือกผักที่เนื่องจากทำให้เด็กง่ายต่อการย่อยรับ
 3. ผลไม้สุกต้มนิ่มและบดละเอียด:
  • กล้วย, แอปเปิ้ล, ลูกแพร์ เป็นต้น
  • ผลไม้สุกทำให้เด็กได้รับวิตามินและเสริมสารอาหารต่างๆ
 4. นมแม่หรือนมสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน:
  • ให้ให้อาหารเสริมพร้อมนมแม่หรือนมสูตรเพื่อความเต็มที่ในสารอาหารที่เด็กต้องการ
 5. แครกเกอร์:
  • แครกเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเด็กในช่วงนี้
  • สามารถเตรียมแครกเกอร์ต้มหรือนำไปผสมกับข้าวเพื่อเสริมสารอาหาร

หมายเหตุ:

 • ให้ควบคู่กับการให้นมแม่หรือนมผสมที่เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 เดือนเป็นหลัก
 • การเตรียมอาหารควรคำนึงถึงความพร้อมในการย่อยและความปลอดภัยของอาหารสำหรับทารกในช่วงอายุนี้
 • ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและวิธีการเตรียมอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 6-8 เดือน
อาหารสำหรับเด็ก 8-12 เดือน

อาหารสำหรับเด็ก 8-12 เดือน

ในช่วงอายุ 8-12 เดือน เด็กเริ่มต้นในการรับประทานอาหารหลากหลายและสามารถทดลองรับประทานอาหารที่มีลักษณะเดียวกับอาหารของครอบครัวได้ ในช่วงนี้เด็กควรได้รับอาหารที่มีความหลากหลายและควรคำนึงถึงความพร้อมในการย่อยและความปลอดภัยของอาหาร

แจก 10 เมนูอาหารเด็ก 1 ปีขึ้นไป ทำเองได้ที่บ้าน

ตัวอย่างเมนูสำหรับเด็กอายุ 8-12 เดือน  สามารถเตรียมได้ดังนี้:

 1. ข้าวบด ไข่แดง ตำลึง:
  • นำข้าวสวย 4 ช้อนโต๊ะมาต้มกับน้ำซุปหรือน้ำแกงจืดประมาณครึ่งถ้วยตวง
  • คนให้เข้ากันและใส่ไข่แดงบี้ให้เข้าเนื้อ
  • ใส่ใบตำลึงที่ต้มจนสุกและอ่อนนุ่มลงไป
  • ผสมรวมกันและตักใส่ชาม เหยาะน้ำมันพืชปิดท้ายเพื่อช่วยเรื่องการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน
 2. ข้าวบด ตับไก่ เต้าหู้ ผักหวาน:
  • นำข้าวสวย 4 ช้อนโต๊ะไปต้มและบดให้พอละเอียด
  • ทำแกงจืดโดยใส่ตับไก่ ¼ ช้อนโต๊ะ เต้าหู้หลอดไข่ไก่ 2 ช้อนโต๊ะ และผักหวาน 1 ช้อนโต๊ะครึ่ง
  • ผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและป้อนให้ลูกได้เลย
 3. ข้าวบด ปลาทู ฟักทอง:
  • ตั้งน้ำซุปให้เดือด นำข้าวลงไปต้มให้เข้าที่
  • ใส่เนื้อปลาทูนึ่งทอดที่ยีเนื้อให้ละเอียดและลงไปต้ม
  • คนให้เข้ากันและใส่เนื้อฟักทองนึ่งที่บี้แล้วผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ในหม้อ
  • คนให้เข้ากันและเมื่อเข้าที่แล้วตักใส่ชาม
 4. ข้าวตุ๋นแครอต ไก่ และมันหวาน:
  • นำข้าวตุ๋นข้นปานกลางต้มกับน้ำซุป สามารถลดหรือเพิ่มน้ำซุปได้ตามความต้องการ
  • ใส่อกไก่ต้มสุกที่ยีเป็นเส้นเล็ก ๆ และแครอตสุกบดและมันหวานสุกบด
  • ตุ๋นให้เข้ากัน

 

คำแนะนำอาหารเด็ก

คำแนะนำในการเลือกและเตรียมอาหารเด็ก

การเลือกและเตรียมอาหารเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเด็กมีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น คุณควรเลือกอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยยึดตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. อาหารที่เหมาะสม

เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เช่น นมแม่ หรือนมผสม นอกจากนี้ ควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าอาหารสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช เพราะจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

2. การเตรียมอาหาร

ก่อนที่จะเตรียมอาหารสำหรับเด็ก คุณควรล้างมือให้สะอาด และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร อย่างเช่น ช้อน ส้อม จาน และกระทะ โดยคุณควรเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยสำหรับเด็ก

โดยการเตรียมอาหารสำหรับเด็ก คุณควรใช้วิธีการทำอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก และไม่ควรใช้วิธีการทำอาหารที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเด็ก อย่างเช่น การทอดอาหารหรือการ

สรุป

เด็กแรกเกิดถึง 1 ปีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาสมองและร่างกายของเด็ก การเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และเป็นอาหารที่เด็กสามารถกินได้ง่าย ๆ

อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

 • นมแม่ หรือนมผสม
 • อาหารเสริมที่มีเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา
 • ผัก และผลไม้ที่มีสีสันสดใส เช่น แตงกวา มะละกอ และส้ม
 • ข้าว และแป้ง เช่น ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง และโจ๊ก
 • ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนม ต่างๆ เช่น โยเกิร์ต และเนย

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

 • นมวัว เนื่องจากทารกย่อยได้ยาก
 • อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงแต่ง
 • อาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมี และอาหารที่มีส่วนผสมของสีและกลิ่นเทียน

การเตรียมอาหารสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปีสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือน หรือซื้อจากร้านค้าสะดวกซื้อ โดยอาหารที่เตรียมได้แก่ โจ๊กข้าวต้ม ข้าวกล้องผัดไข่ ผัดผัก และขนมปังผัดไข่ ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ไม่ต้องใช้เวลานานในการเตรียม และเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนรู้วิธีการกินอาหารด้วยตนเอง

Share the Post:
preloader